Framtidens 9 karriärinriktningar försörjning – på en allt mer fragmenterad arbetsmarknad

iStock_000021783850_webb

Arbetsmarknaden och arbetslivet håller på att förändras i snabb takt. Att de livslånga anställningarnas tid som norm är förbi vet vi sedan länge. Organisationer som är satta under utvecklingspress och som löpande måste ställa om sin verksamhet har svårt att långtidsplanera sitt kompetensbehov eller att långtidsanställa. Vi kan därför förvänta oss en fortsatt utveckling mot ett arbetsliv med en minskande andel fasta anställningar.

Antalet och andelen personer på arbetsmarknaden som behöver eller för den delen vill försörja sig på andra sätt än via en fast anställning har därför ökat och kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka. Enligt en undersökning av Edelman Berland från 2014 är 53 miljoner amerikaner idag frilansande eller egenanställda och den grupp som växer snabbast på arbetsmarknaden. Så vilka karriär- och försörjningsvägar kan vi se växa fram?

”All inclusive”-karriärer/fast anställda nyckelpersoner

Det är framför allt denna kategori som arbetsgivares employer branding-investeringar riktar in sig på. Det är personer med utbildning, erfarenheter, kompetenser, personlighet, drivkraft och nätverk som ses kunna bidra till organisationens nutida och framtida framgång. Du förväntas lägga en stor del av din tid och ditt engagemang för din arbetsgivare i utbyte mot en hög lön och omfattande förmåner. Arbetsgivare världen över som konkurrerar om dessa personer satsar stora resurser för att skapa attraktiva arbetsmiljöer, träningsanläggningar, fri sjukvård, restauranger och caféer med fri mat och dryck, underhållning, sportaktiviteter, barnpassning, concierge-tjänster mm. Tidigare kunde personer i denna kategori lugnt räkna med att befordras och utbildas i mer eller mindre stadig takt. Nu är kraven dock högre på att fortsätta prestera och utveckla
sig för att fortsätta vara attraktiv för arbetsgivaren.

Löneanställning

Tillskillnad från ”all inclusive-gruppen” är detta anställningar som inte betraktas som nyckelbefattningar. Dessa jobb är utsatta för konkurrens från utvecklingsländer, för outsourcing och för rationaliseringar eller automatisering. Det kan handla om jobb inom administration, tillverkning, kassapersonal och så vidare. På grund av konkurrenstrycket på dessa jobb har löneutvecklingen för dessa grupper varit begränsad under senare år.

Tillfälligt anställda/projektanställda

Efter 1990-talskrisen steg andelen personer med tidsbegränsade anställningar från 10 procent till 16 procent, mätt som andel av det totala antalet anställda. På 2000-talet har andelen tillfälligt anställda permanentats på denna högre nivå och pendlar nu mellan 15 till 17 procent enligt Ekonomifakta. I denna grupp finns ofta personer som av olika skäl har svårt att etablera sig fast på arbetsmarknaden, särskilt unga personer och
de utan högre utbildning. Utvecklingen går åt att tryggheten för denna typ av anställningar minskar. Ibland annat Storbritannien finns så kallade nollkontrakt där arbetsgivare har full frihet att variera arbetstiden för den projektanställde, ända ner till noll timmar om behovet inte finns. Detta är en kontroversiell anställningsform eftersom den inte ger någon trygghet alls för den enskilde.

Entreprenörer

Det är idag lättare än någonsin att starta företag. Små aktörer kan med ny teknik och sociala medier snabbt nå ut på marknaden. Vissa drivs av att skapa en trygg försörjning medan andra lockas av att skapa nästa stora succé som Spotify, Snapchat, Klarna eller Über. Det är också möjligt att söka kapital på nya sätt för entreprenörer. Sajter som www.kickstarter.com, www.gofundme.com, www.indiegogo.com och  www.fundedbyme.com är plattformar där entreprenörer kan lägga upp sina affärsidéer och attrahera investerare från hela världen. Undersökningar av Universum visar att någonstans mellan 15-20 procent av unga
akademiker helst blir entreprenörer i sina framtida karriärer. En fördel för entreprenörer idag är att de kan använda virtuella tjänster och mobil teknik föratt driva verksamheten med låga fasta kostnader. I takt med att kostnaden att starta och driva företag sjunker kan andelen entreprenörer förväntas öka.

Microprenörer/enmanskonsulter

Detta är en jobbkategori som har vuxit starkt under senare tid, inte minst i USA enligt Edel Berlands studie. Gruppen förväntas fortsätta växa kraftigt under kommande år i takt med att allt fler jobb kan automatiseras. Inte sällan är detta en försörjningsväg för personer med någon form av specialistkompetens som blir uppsagda eller som väljer att säga upp sig för att få ett liv med större frihet. Till skillnad från gruppen entreprenörer har de så kallade mikroentreprenörerna inga planer på att anställa personal. De använder sin tid och sin kompetens för att skaffa uppdrag hos en eller flera uppdragsgivare, ofta hos sin före detta arbetsgivare. För den som inte vill registrera ett eget bolag finns det möjligheter att utnyttja tjänster som www.frilansfinans.se, www.coolcompany.com, www.invoicery.se och www.firmify.se för att fakturera sin uppdragsgivare.

Traders

Nätets olika plattformar för att köpa och sälja alltifrån båtar, cyklar, LP-skivor, frimärken, konst och begagnade möbler till aktier har öppnat upp en marknad och inkomstkälla för många. Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som försörjer sig på att köpa och sälja på nätet, men det är en grupp som med teknikens hjälp kan förväntas öka. Vissa använder breda sajter som E-bay och svenska Blocket medan andra specialiserar sig inom ett smalt område där de bygger kunskap om olika objekts värderingar.

Låta andra nyttja egna privata tillgångar

Några av de mest hypade bolagen just nu är privattaxiföretaget Über och övernattningsförmedlaren Airbnb. Dessa tjänster gör det möjligt att tjäna pengar på att köra personer i din egen bil eller att hyra ut sitt hus/lägenhet per natt. Med tanke på dessa företags oerhörda framgångar kan vi förvänta oss liknande plattformar/tjänster inom andra områden: hemelektronik, kläder, verktyg, gräsklippare mm mm. I USA som ligger före Sverige inom detta område finns en lång rad marknadsplatser på nätet för uthyrare och hyrare att mötas. Exempelvis: www.snapgoods.com, www.zilok.com, www.loanables.com och www.rentNotBuy.com.

Microuppgifter

Det finns idag en växande marknad för arbetsuppgifter där den som utför arbetet får betalt per utförd uppgift. En växande grupp jobbar med uppgifter som går ut på att skapa trafik, klick och lyssnar/tittarantal åt betalande företag och privatpersoner. Säga vad man vill om utvecklingen men det finns idag tjänster som gör det möjligt att köpa följare och trafik. Det kan handla om att klicka på annonser, retweeta twitterinlägg, lyssna på radiostationer och så vidare. Det finns ett antal sajter som förmedlar denna typ av uppdrag. Amazon Mechanical Turk (www.mturk.com) är ett exempel. Här listas uppgifter du kan utföra och få betalt per aktivitet, exempelvis att leta fram e-postadresser, renskriva texter eller fylla i undersökningar.

Royaltyskapare

Detta är en av de mest intressanta nya försörjningsformerna för framtiden. Återigen har ny och billig teknik skapat helt nya möjligheter för vem som helst att bli egna producenter av innehåll. Det finns idag fler möjligheter att försörja sig på att skapa innehåll som ger intäktsströmmar över tid baserat på klick, nedladdningar och annonser. Det handlar bland annat om innehåll i form av foton (via bildbanker), böcker (via tjänster som Amazon), musik (via iTunes, Spotify mlf), e-böcker och whitepapers (via egna hemsidor), e-kurser, bloggar (annons- och affiliate-intäkter), videoklipp och filmer (via Youtube mfl kanaler). Konkurrensen är naturligtvis hård, men när du väl har skapat ditt innehåll och börjat få klick och nedladdningar har du plötsligt en inkomst som tickar på utan din aktiva inblandning.

Kommentar

En mer fragmenterad arbetsmarknad ställer stora krav på oss som individer. Vi kommer att behöva ha en plan för vår försörjning och för vår anställningsbarhet på ett sätt som inte krävdes tidigare. Även arbetsgivare behöver utveckla strategier för att bli attraktiva både som arbetsgivare och som uppdragsgivare i bredare kompetens-nätverk. Det görs inte minst genom att erbjuda omfattande möjligheter till lärande och kompetensutveckling, även bortom den nuvarande anställningen. De arbetsgivare som håller sina medarbetare, projektanställda och frilansare anställningsbara kommer att vara mycket attraktiva. Allt fler företag använder även utbildningar, seminarier och sin kunskap för att attrahera och behålla kunder. Utvecklingen innebär också nya och mer svårknäckta utmaningar för politiker och myndigheter. Det kommer att behövas mer flexibla utbildnings- och omställningssystem. Det är inte heller otänkbart att fler kommer att argumentera för någon form av garanterad basinkomst som ett sätt att sprida vinsterna av den ökade produktiviteten som automatiseringen av arbeten ger. Även skolsystemet har en stor utmaning i att förbereda unga för en arbetsmarknad som snabbt håller på att förändras.

Thomas Nyberg
thomas.nyberg@insightlab.se