Framgångsexempel: På Hilti engagerar sig ledningsgruppen på individnivå

Två gånger om året avsätter ledningsgruppen minst fem heldagar för att låta alla chefer i organisationen få presentera sina anställda på individnivå. Eftersom det är 260 anställda på Hilti i Sverige så blir det 260 medarbetarpresentationer där ledningsgruppen får veta resultatet på jobbet, hur personen mår samt vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns. Inför dessa […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan