Förslag till förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Förslaget innebär att det i lagen om anställningsskydd (”LAS”) införs en kompletterande bestämmelse som innebär att om en arbetstagare, under en period då provanställningar eller tidsbegränsade anställningar följt på varandra, har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan