Förslag till EU-direktiv om företagshemligheter

EU-kommissionen har i november 2013 lagt fram ett förslag till direktiv angående företagshemligheter i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning på området. Direktivet reglerar bland annat frågor om vad som avses med företagshemligheter, i vilka situationer det är förbjudet att använda eller avslöja företagshemligheter samt vilka rättsliga möjligheter som innehavaren av en företagshemlighet ska ha för […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan