Förslag på sänkning av socialavgifterna för de allra yngsta

Som ett led i det jobbpaket regeringen lanserade i budgetpropositionen för år 2014 föreslås ytterligare sänkning av socialavgifterna för de allra yngsta på arbetsmarknaden. Förslaget har nu presenterats i en promemoria från Finansdepartementet och är för närvarande ute på remiss. Nuvarande socialavgiftsnivåer för personer som vid årets ingång ännu inte har fyllt 26 år är […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan