Fördjupning: Vad ska arbetsgivaren tänka på vid uppsägningar på grund av arbetsbrist?

Omplacering till ledig befattning Innan en arbetsgivare vidtar någon uppsägning, måste arbetsgivaren undersöka om det finns några eventuella lediga befattningar som berörda arbetstagare kan omplaceras till. Den yttersta gränsen för denna skyldighet utgörs av hela den juridiska personen samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den lediga befattningen. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är alltså inte geografiskt begränsad. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan