Fördjupning: Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

”Sist in-först ut” LAS föreskriver att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska upprätta en turordningslista för varje driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde eller, om företaget har flera driftsenheter på samma ort och någon av kollektivavtalsparterna begär det, en gemensam turordning […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan