Fördjupning: Nya regler om mutor

Koden omfattar alla företag som är bokföringspliktiga i Sverige, och efterlevnad av koden kommer att anses utgöra ”god sed” på området. I tillägg till den nya lagstiftningen och koden, har myndigheternas arbete mot mutbrott nyligen förstärkts genom en särskild nationell enhet mot korruption hos Rikspolisstyrelsen. Med andra ord: kraven på svenska företag att motverka mutor […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan