Fördjupning: Lojalitetsplikten

Av anställningsavtalet följer att en anställd har en allmän lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare under anställningstiden. Denna lojalitetsplikt gäller även om inget särskilt har avtalats. Lojalitetsplikten innebär att den anställde är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Den anställde är även skyldig att undvika situationer där det kan uppstå en kollision mellan arbetsgivarens och […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan