Fördjupning: Lagen om skydd mot företagshemligheter

Vad som utgör företagshemligheter All information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande typiskt sett medför skada för honom i konkurrenshänseende klassas som företagshemligheter enligt FHL. Information som kan vara skyddad är t.ex. dokumenterad information såsom ritningar, modeller och kundregister. Men även enskilda personers kännedom om ett […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan