Fördjupning: Innovationer som skapats av arbetstagare

Utgångspunkten i båda fallen är att arbetstagaren som skapare eller uppfinnare, har ensamrätt till immaterialrätten. Denna rätt kan dock helt eller delvis överlåtas eller upplåtas till arbetsgivaren. Överlåtelse innebär att arbetsgivaren tar över rättigheten till immaterialrätten medan upplåtelse innebär att arbetsgivaren får en begränsad nyttjanderätt, en s.k. licens. Det är huvudsakligen på tre sätt en […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan