Fördjupning, del 2: Diskrimineringslagen

Diskrimineringsgrunderna Diskrimineringslagen innehåller sju diskrimineringsgrunder. Nedan beskrivs dessa något närmre. Kön. Diskrimineringsgrunden kön bottnar i att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av denna diskrimineringsgrund. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Denna diskrimineringsgrund är kanske den svåraste att definiera. Den minsta gemensamma nämnaren är, att det […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan