Fördjupning, del 1: Diskrimineringslagen

Vad gäller diskriminering finns även bestämmelser för arbetsgivare att beakta i eventuellt tillämpligt kollektivavtal samt i lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Vidare kan det noteras att föräldraledighetslagen (1995:584) bl.a. reglerar att arbetsgivare, i vissa uppräknade situationer, inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan