Fördjupning: Arbetstagares kritikrätt

Utgångspunkten i svensk arbetsrätt är att arbetstagare har en relativt vidsträckt rätt att ifrågasätta och kritisera sina arbetsgivare. Denna s.k. kritikrätt anses vara en viktig förutsättning för bl.a. goda arbetsresultat och ett bra arbetsklimat. Kritikrätten har dock en bortre gräns. Inom den privata sektorn brukar man säga att gränsen utgörs av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. Inom […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan