Fördjupning: Arbetsgivares utbildningsplikt vid uppsägning på grund av personliga skäl

Som utgångspunkt förutsätts en arbetstagare ha tillräckliga kunskaper och förmågor för sin tjänst och Arbetsdomstolen har uttalat att arbetstagaren är skyldig att utföra sitt arbete efter bästa förmåga. Om den anställde, trots att denne gör så gott han eller hon kan, brister i utförandet av sin tjänst och detta inte har sin förklaring i ålder […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan