Fördjupning: Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

Arbetsmiljön på arbetsplatsen Arbetsgivare har en skyldighet att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Anpassnings- och rehabiliteringsinsatser Arbetsgivaren ansvarar vidare för att arbetstagare som drabbas av skada eller sjukdom – även sådan […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan