Fördjupning: anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning

För personer som är undantagna från LAS är det särskilt viktigt att anställningsförhållandet och villkoren för anställningen regleras tydligt och i skrift. Det kan vara bra att känna till att personer i företagsledande ställning inte heller omfattas av arbetstidslagen, men väl av semesterlagen, föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen. För att en anställd ska anses ha en företagsledande […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan