Flexibla arbetsplatser på Sony Mobile i Lund

De flesta av Sony Mobiles omkring 2400 anställda arbetar i kontorslandskap men efter midsommar kommer hälften av dem inte längre ha privata arbetsplatser. Då inför företaget en ny arbetsmodell, ”Smart Workplaces”, där man istället arbetar på tillfälliga arbetsplatser. Personliga tillhörigheter får man förvara i ett litet skåp. – Tanken är att arbetsytorna ska utnyttjas bättre […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan