Experten: tänk smalt, smart och detaljerat när ni rekryterar online

Exakt vilka resultat är ni ute efter, och var befinner sig målgruppen? Inom vilka typer av forum har ni faktiskt råd att investera tid – och vad kan ni dra för lärdomar av andra organisationers misslyckanden? Genom att ställa er denna typ av preciserade frågor ökar ni chansen att lyckas i jakten på talangerna. Tony […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan