EU-nytt: ny EU-förordning på väg – samtycke inte tillräckligt för behandling av anställdas personuppgifter

En ny bestämmelse som föreslås är att ett samtycke inte ska kunna utgöra rättslig grund för behandling av personuppgifter, om det föreligger en betydande obalans mellan två parter. Det förtydligas i förordningsförslaget att detta särskilt gäller när ett beroendeförhållande föreligger mellan den som uppgifterna handlar om och den som vill behandla dessa. Sådant är fallet […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan