EU-nytt: Föreslagna ändringar i LAS

Som särskild utredare förordnades dåvarande professorn och nuvarande domare i arbetsdomstolen, Jonas Malmberg. Den 28 september 2012 överlämnade Jonas Malmberg betänkandet Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62). I betänkandet föreslås följande ändringar i LAS: – Anställningen ska bestå i högst ett år från uppsägningstillfället, om […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan