EU-nytt: Anmälningsskyldighet vid utstationering

Enligt förslaget aktualiseras anmälningsskyldigheten vid utstationering av arbetstagare till Sverige som varar mer än fem dagar. Anmälan ska göras senast, när den utstationerade arbetstagaren påbörjar arbete i Sverige. Vidare föreligger en skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten som har betydelse för de uppgifter som anmälts senast tre dagar efter det att förändringen skett. Anmälan ska […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan