“The Energy Project”: De fyra dimensionerna för hälsa och energi

TonySchwartz

Energi kan definieras som förmågan att utföra arbete. Men energinivån i våra organisationer är inte alltid så hög som vi skulle önska. Enligt Gallups välciterade studie är hela 73 procent av alla svenskar oengagerade på jobbet. För att höja energinivåerna måste vi ändra vår inställning. Från att under lång tid ha sett medarbetarna som resurser, […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan