En vital organisationskultur allt mer i fokus

En organisations kultur är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn för långsiktig framgång. kulturen avgör vilka som anställs och vilka som slutar. Den avgör vilka beslut som fattas, hur makt och ansvar fördelas, vilka som belönas, hur nya idéer tas emot, i vilken utsträckning medarbetare söker förbättringsmöjligheter inom sitt ansvarsområde och så vidare. Shawn Parr, CEO […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan