En motiverande kultur skapas med frekvent uppskattning – helst från kollegorna

Feedback

Många organisationer missar målet med sina ansträngningar att uppmuntra, belöna och visa personalen uppskattning. Det menar James Wright, konsult på RedBalloon och expert på program för ”recognition” eller  uppskattning. Han menar att de vanligaste misstagen är att uppmuntran görs för sällan, riktar sig enbart till organisationens stjärnor och att den görs uppifrån. RedBalloons erfarenheter från program för uppmuntran och belöning i över 4 000 organisationer under 10 års tid visar att det är andra upplägg som visar sig fungera bäst.

Att ge offentliga utmärkelser till ett fåtal personer någon eller några gånger per år på stora event kanske gör underverk för dessa personers status och självkänsla men det har ingen större påverkan på engagemanget och produktiviteten i organisationen som helhet. Nyckeln enligt Wright är istället att ge frekvent uppskattning, allra helst från kollegorna. Arbetsgivare behöver lära sig den typ av bekräftelse vi får via sociala medier. Att få tummen upp och positiva kommentarer från dina vänner på ett inlägg på Facebook värdesätts högt idag av många.

Utvecklingen går mot att medarbetarna själva ges ett större ansvar för den dagliga uppmuntran och för att göra kulturen levande. Det växer idag fram olika typer av appar och digitala verktyg för att underlätta för medarbetare att ge vararandra uppskattning.

Bonusly är ett sådant exempel där alla anställda får en liten pott pengar som de kan ge varandra. Det kan vara så lite som en dollar per tillfälle, det viktiga är symboliken och erkännandet. Wright menar också att det som chef är viktigt att tänka på att bekräfta och uppskatta de beteenden som knyter an till organisationens kärnvärden. Om exempelvis service är ett av dem så är beteenden som exemplifierar denna kärnvärdering extra viktiga att uppmärksamma.

Källa: HR Daily
http://www.hrdaily.com.au/nl06_news_selected.php?act=2&nav=1&selkey=3388