EBG skapar belöningssystem för att stärka företagskulturen

Workplace Culture concept on the gearwheels

Att sätta upp ett belöningssystem är ofta en stor utmaning. De gamla bonussystemen har blivit mindre användbara, och den digitala världen har skapat ett behov hos de anställda som ställer höga krav på belöningssystem. EBG (Entertainment Benefits Group) har tagit fasta på detta, och skapat ett web-baserat belöningssystem som siktar på att tillgodose företags behov […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan