Eget chefsutvecklingsprogram för helhetssyn på Jordbruksverket

Running Businessman Breaking the wall to success. Business concept illustration.

Jordbruksverkets verksamhet är bred och innefattar både fiske, jordbruk och landsbygdsutveckling. Ett viktigt mål är därför att skapa helhetssyn och få alla medarbetare att känna till vilka befogenheter och lagar som gäller för verksamheten. Ett steg i den riktningen är ett eget chefsutvecklingsprogram som startade för tre år sedan. – Vi skickade våra chefer på […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan