Egenskaperna hos de bästa chefsutvecklarna

1. Affärssinne. De förstår kulturen eller talar samma språk som ledning och kundansvariga. 2. En helhetssyn på utveckling och ledarskap. Allt lärande och all träning måste vara en integrerad del av verksamheten eller som Coné utrycker det: ekosystemet för humankapital. De främsta ledarutvecklarna ser att utveckling skapas i alla tänkbara (och otänkbara) situationer och sammanhang. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan