Efter finansiellt, intellektuellt och socialt kapital kommer – ”altruistiskt” kapital

Altruistiskt kapital är en ny term som ansluter sig till den redan existerande floran av olika typer av kapital som är avgörande för en organisations framgång (finansiellt kapital, humankapital osv). Enligt Nava Ashraf, professor i ”Negotiations, Organisations and Markets” vid Harvard Business School, är altruistiskt kapital värdet av det engagemang hos personalen som bygger på […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan