Dorchester Collection minskade stressen genom att se över hur rasterna användes

Portrait of slim fit sporty young white Caucasian business woman with long blond hair in white shirt meditating doing yoga exercises on office table at work, healthy lifestyle concept.

De anställda är och förblir en av de viktigare resurserna i ett företag, någonting Dorchester Collection – en hotellkedja – är väl medvetna om. Personalen framförde tidigare klagomål om att det var svårt att upprätthålla en bra balans mellan arbete och fritid. Men genom att involvera personalen i lösningen är det inte längre ett problem. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan