Diskussionen om visstidsanställning fortsätter

I Vinges nyhetsbrev från juni 2013 fanns en notis om att regeringen inte rättar sig efter EU-kommissionens krav på åtgärder för missbruk av visstidsanställningar. Den svenska regleringen i lagen om anställningsskydd kritiserades av kommissionen eftersom den inte anses ge de visstidsanställda det skydd som de har rätt till enligt EU:s direktiv (1999/70/EG) om visstidsarbete. Efter […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan