Den nya tekniken är på väg att omvandla HR-funktionen till prestationsexperter

self service sign

Den tidigare generationens HR-system var tänkta att underlätta hanteringen och adminstrationen kring personalarbetet. Länge har tanken varit att systemen ska underlätta så att linjens chefer kan ta över en del av detta arbete. Problemet enligt Josh Bersin, HR-expert på Deloitte, är att dessa system ofta har varit krångliga och många gånger försämrat produktiviteten istället för att förbättra den.

Enligt Bersin är vi nu på väg in i en ny fas där de system och applikationer som tas fram är designade för att göra medarbetarnas liv och vardag lättare, roligare och mer produktiv. Det är framför allt fem trender som präglar de nya HR-systemen:

  1. Den är ”konsument”-inriktad – med fokus på verktyg för medarbetare och inte för HR.
  2. Det mesta skapas nu som appar, lätta att använda och nå via mobiler.
  3. Nya typer av tjänster med inriktning på bland annat feedback, engagemang, lärande, teamkultur och hälsa.
  4. Tjänster som gör det lätt för individen att sätta mål och få feedback.
  5. Att systemen är lätta, engagerande och intuitiva att använda.

Frågor de nya systemen behöver kunna besvara

Då många organisationer har investerat i system med generellt sett låg användning är ledordet idag användbarhet och att de skapar engagemang. De nya systemen tar fasta på att besvara frågor från chefer och medarbetare som:

  • Hur kan jag hitta det lärande/den kunskap jag behöver när jag har fem minuter eller en timme över?
  • Hur kan jag förenkla min vardag och minska min stress?
  • VIlka mål är det jag jobbar mot just nu och hur ligger jag till?

Ett exempel på denna utveckling är ett australiensiskt företag som omformade sitt HR-system till ett antal appar. Inom två veckor hade 20 000 medarbetare laddat ned apparna och börjat använda tjänster de inte ens visste fanns tidigare. Hela förklaringen är alltså tillgänglighet och enkelhet. Genom att lägga till inslag som videos och möjlighet att tävla mot sig själv och andra och att samla poäng så skapas dessutom ofta det engagemang som tidigare saknats.

Från årliga mätningar till ”puls”

Det pågår också ett skifte från årliga medarbetarmätningar till snabba ”puls”-mätningar där medarbetarna kan säga vad de uppskattar med sitt jobb, vad de inte uppskattar och vad de tycker om sin chef.

Det måste bli enklare att dela kunskap

Tekniken ändrar också hur vi lär oss och hur vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. Idag ligger de flesta intranät långt efter den öppna webben vad gäller tillgång till bra och enkla resurser. De är också ofta uppbyggda efter principen att kunskap/information produceras centralt för att sedan spridas. Trenden på Internet är att fler skapar innehållet och delar med andra. Ett sätt ett växande antal arbetsgivare därför använder för att sprida kunsskap, är att göra det enkelt att spela in korta videoklipp och dela med andra.
Enligt Josh Bersin är den enskilt största förändring som just nu sker att använda teknologi på bra sätt för att göra medarbetare mer produktiva, sänka sin stress och få ihop sin vardag.

Källa: http://www.computerweekly.com/news/4500256374/Techwill-turn-HR-into-a-productivity-department