Trendspaning: Den artificiella tekniken förändrar förutsättningarna för HR

Thomas bild

Artificiell Intelligens (AI) har tagit allt mer plats i takt med att teknologin utvecklats. Investeringar inom området har gått upp från 284 miljoner USD år 2011 till nästan 4 miljarder USD under 2016, och intelligenta assistenter, så kallade chatbots, har blivit allt vanligare, framför allt på kundsidan men även inom HR. För att ge en […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan