Datorträning vässar personalen på infektionskliniken

Infektionskliniken avdelning 2 på Malmö universitetssjukhus tar emot mycket svårt sjuka patienter. För att träna inför både vardagliga och akuta situationer använder kliniken ett slags datorspel utvecklat i samarbete med forskare vid Designcentrum på Lunds tekniska högskola. – Ett problem hos oss är att det är svårt att få tillräcklig övning inför akuta sällanhändelser. Det […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan