Datainspektionen: arbetsgivares insamling av uppgifter från slumpmässiga alkoholtester av personalen oförenlig med PUL

Datainspektionen har utövat tillsyn över personuppgiftsbehandlingen i samband med Landstinget Gävleborgs beslut om att låta utföra slumpmässiga alkoholtester av sin personal. Tanken var att landstingets företagshälsovård skulle utföra tester på personalen med möjlighet att lämna ut uppgifter kring provresultaten till landstinget. Syftet med uppgiftsutlämningen var att landstinget i de fall det visat sig nödvändigt, skulle […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan