Chief Reason Officers (CRO) – nästa nyckelposition i moderna organisationer?

Organisationer med ett tydligt ”mission” klarar sig ofta bättre än sina konkurrenter. Tydliga värderingar och en tydlig ”uppgift” attraherar nämligen både medarbetare och kunder. Frågan är på väg att bli så pass viktig att Luis Gallardo, strateg inom området globala varumärken och tidigare ”Managing Director of Global Brand & Marketing” på Deloitt samt författare till […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan