Bodens kommun implementerar molntjänst för enklare ärendehantering

– Det kommer att ge oss kontroll på ärendena. Vem som har gjort vad och sagt vad. Och det blir även enklare för handläggare och kundtjänst att kunna följa ärendena, säger Eva Blomgren, IT/GIS-samordnare på Tekniska förvaltningen i Bodens kommun. Ambitionen och förhoppningen är att driftpersonalen kan bli mer tillgänglig när allt
läggs i ett system. Hon hoppas också på en bättre dialog.

– Webbformuläret och mobilappen tror vi jättemycket på. Felanmälningarna kommer att gå direkt till rätt person som tar hand om dessa och medborgare kan i sin tur få feedback direkt i mobilen på när saker och ting är utfört.

Källa: mentoronline. se