Bemanningsföretagen anmäler svenska regeringen till EU-kommissionen

Det handlar bl.a. om de delar i direktivet som syftar till att säkerställa att omotiverade hinder mot anlitande av bemanningsanställda inte uppställs. Dessa bestämmelser ska exempelvis förhindra, att det i kollektivavtal införs hinder mot inhyrd arbetskraft. I propositionen föreslås att en ny lag om uthyrning av arbetstagare införs vid årsskiftet. Den nya lagen föreskriver bl.a. […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan