Behovet av åtgärder för mental hälsa ökar

Studien Wellness at Work genomförs årligen av OnePoll bland ett urval av brittiska anställda för att mäta deras mentala välbefinnande. Resultaten i senaste undersökningen visade att endast cirka 29 procent av de tillfrågade uppgav att de ”oftast” känner sig glada på jobbet. Vidare säger så många som 50 procent av de tillfrågade att de känner […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan