Attrahera och behåll talanger – några tips på vägen

Bild Jeanette Fors sid 20 245x300 Attrahera och behåll talanger – några tips på vägen

Vår ekonomi rullar inte längre fram på ett löpande band. Fabriker fyllda av arbetare med uppdrag att snabbt och kostnadseffektivt producera så mycket varor som möjligt är på väg att ersättas av ett tjänstesamhälle där innovation kommer inifrån och där medarbetarna och den kunskap de bär på är företagens främsta tillgång. I ett tjänstesamhälle där konkurrensen om de främsta talangerna har globaliserats, krävs det att företag tar ett helhetsgrepp om talangfrågan. Det menar David Augustsson, Prime, och Helene Hammarberg, Nova Networks.

För att attrahera och behålla talanger i din bransch krävs att du reflekterar över din rekryteringsstrategi. Till exempel menar Finn Wikander på Nova Networks att svenska företag generellt är bra på att attrahera talanger men ofta sämre på att behålla dem, framför allt då företag inte ger sina topptalanger tillräckliga utvecklingsmöjligheter. Så vad kan du göra annorlunda?

Här kommer några av David Augustssons och Helene Hammarbergs bästa tips och råd:

1. Masskommunikation är inte rätt sätt att nå de främsta talangerna. Smarta rekryteringsprocesser lämnar masskommunikation såsom jobbannonser och mässor mot en bred målgrupp och satsar mer på nätverk och
personliga möten. Tänk utanför de traditionella ramarna – du hittar inte talangerna i dina gamla databaser.

2. Om de som arbetar hos dig i dag inte kan förklara varför det är bra att jobba på företaget kommer talangerna aldrig att skicka in sina ansökningar. Studier visar att de viktigaste parametrarna när en talang väljer jobb är möjligheterna till personlig utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt en företagskultur som ligger i linje med de egna värderingarna. Först därefter kommer lön, förmåner och andra närliggande faktorer.

3. Du som arbetsgivare måste våga peka ut vilka medarbetare som företaget tänker satsa lite extra på. Var tydlig med vad som krävs för att nå nästa nivå, gärna med kvantifierbara mål och specifika tidsramar. Synliggör vad
denna nästa nivå kan innebära och vilka möjligheter som finns i företaget.

4. Talangperspektivet måste genomsyra företagets ledningsarbete. Alla med personalansvar bör vara med och utveckla processerna för hur företaget ska hitta och behålla de bästa talangerna.

Källa: Jeanette Fors-Andrée Kommunikationskonsult Hill & Knowlton Strategies