Åtta åtgärder för att göra innovation till en del av organisationens DNA

En nyligen publicerad studie från amerikanska Institute for Corporate Productivity (i4cp) har identifierat några av de viktigaste och mest effektiva sätten. • Använd sociala medieverktyg för att dela kunskap. Studien visade att högpresterande organisationer använde sociala medieverktyg i större uträckning än lågpresterande. • Definiera och upphöj organisationsvärderingar kopplade till innovation, bädda in det i era […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan