Att chefa handlar idag mycket om att bygga självständiga medarbetare

Kristina

Kort om Kristina Wiktander Broman Kristina Wiktander Broman är 41 år och uppvuxen i Åtvidaberg. Numera bor hon dock i Österskär utanför Stockholm med man, barn och segelbåt. Både Kristina och hennes man är passionerade havskappseglare. Som ung drömde Kristina om att bli officer och efter teknisk linje på gymnasiet gjorde hon militärtjänst i flottan. Det var där som hon fick upp ögonen för ledarskap. Efter militärtjänsten studerade Kristina till marknadsekonom vid IHM och började som säljare i IT-branschen. IT och försäljning visade sig vara en bra kombination för den teknikintresserade och tävlingsinriktade Kristina. Efter sju år på Dell gick Kristina över till HP för att ta sig an större utmaningar inom ledarskap. Efter ett år inom affärsutveckling och fem år som försäljningschef och senare affärsområdeschef för HPs PC-division i Sverige är Kristina sedan två år tillbaka affärsområdeschef för HP Tjänster Sverige. Affärsområdet har cirka 200 anställda och en mängd  underleverantörer, som tillsammans tillhandahåller försäljning, affärsutveckling, konsulttjänster, support och service kopplat till kundföretagens IT-miljö. Kristina är med i det kvinnliga chefsnätverket Ruter Dam och även aktiv som mentor i nätverket Womentor.

Hur ser du på chefens roll? Har den förändrats de senaste åren tycker du? Innan jag skaffade barn ägnade jag mycket av min fritid åt havskappsegling. Där tycker jag att ledarens roll blir väldigt tydlig. Besättningen på vår båt bestod av nio personer och till att börja med – så länge vädret var vackert och alla var mätta – var det aldrig några problem. Men det gäller att teamet inte bränner ut sig det första dygnet, för efter ett par dagar när sömnbristen ger sig till känna, vädret slår om och det visar sig att konkurrenterna har valt en smartare väg, det är då teamet och ledarskapet sätts på prov. Som ledare gäller det att man redan från första stund ser till att rusta teamet för sämre dagar – för förr eller senare kommer det en kris och då gäller det att teamet är i god form och kan samarbeta sig ur den.

Jag tycker att ledarens roll är densamma oavsett om man befinner sig till havs eller inte. När det gäller utvecklingen tänker jag att det nog var lite enklare att var chef förr, för då hade man sin grupp omkring sig på dagarna.  Flexibiliteten i dagens arbetsliv – när var och en i stort sett kan jobba när som helst och var som helst – har fört mycket gott med sig, men visst har det blivit mer komplicerat att vara chef. I dagens flexibla och virtuella miljö måste alla vara självständiga och känna stort eget engagemang och ansvar för verksamheten. Att chefa handlar idag mycket om att bygga självständiga medarbetare.

Vad är viktigt för att vara en bra chef? Vad man än gör så tror jag att det är viktigt att man är passionerad. Man måste våga följa sin magkänsla och gå sin egen väg. Det gäller oavsett om man är chef eller inte. För att vara en bra chef är det väldigt viktigt att man är tydlig när man kommunicerar mål, strategier och visioner, men samtidigt får man inte förlora sig i visionen så att man målar upp en förskönande bild av verkligheten. Man måste vara lyhörd för kritik och man får inte vara rädd för att ändra sig. Det som var en sanning igår kanske inte är en sanning idag.

Vilka är de största utmaningarna för ledare idag? För oss på HP gör den snabba förändringstakten och den hårda konkurrensen att vi måste ta tillvara teknikens möjligheter till globalt samarbete för att hålla oss i framkant. Tekniken gör det möjligt att sätta ihop team med deltagare från hela världen. De tekniska begränsningarna är minimala. Idag är det istället kulturella aspekter som begränsar oss och här måste vi bli bättre. Att få globala, virtuella team att fungera ställer stora och nya krav på ledarskapet. Vi behöver bara gå till våra grannländer, Norge, Danmark
och Finland för att hitta arbetsplatskulturer som är väldigt olika. Kryddar vi sedan teamet med några deltagare från Östeuropa, Indien och Latinamerika så blir utmaningen riktigt stor. Alla har väldigt olika förväntningar på hur teamet och ledarskapet ska fungera.

Hur hanterar ni utmaningarna? HP startade 1937 och har förstås en kultur med många värderingar som ”sitter i väggarna”, men vi behöver jobba mer med det här och det satsar vi på för nästa år. Kulturen och värderingarna är
något som vi löpande måste diskutera för att det ska bli levande och förankrat i verkligheten. Och samtidigt som vi behöver en gemensam kultur för att kunna samarbeta globalt, behöver vi hitta en känsla och identitet för den lokala enheten, HP Sverige eller Affärsområde Tjänster. Det är viktigt att stå för något för alla vill vi ju tillhöra någonting.

Det här pratar vi mycket om i ledningsgruppen just nu och här kommer vi att lägga fokus framöver.

Har du någon speciell arbetsmetod som du tycker fungerar bra och som du vill dela med dig av? Som många amerikanska företag är HP väldigt målstyrt. Vi följer upp, mäter och registrerar det mesta – och det är bra. Det gör att vi fokuserar på rätt saker och håller en stadig kurs. Men utöver de uppgifter och mål som finns kopplade till var och ens tjänstebeskrivning så vill jag att alla ska lägga till ett mål som de själva får välja och som inte är kopplade till de vanliga arbetsuppgifterna, men som på något vis gagnar HP.

Det egna initiativet är viktigt för det ökar engagemanget och lockar fram kreativitet. En av mina medarbetare handleder just nu fyra studenter som praktiserar hos oss. En annan har valt att gå ut på skolorna i Göteborg och prata om nätmobbing. De har båda hittat något som de känner passion för, som de kan koppla till jobbet och som HP har nytta av – det är kanon!

Vilket är det bästa råd som du har fått? Någon sa en gång till mig att ”Karriären är ett maraton, inte ett sprinterlopp”. Det uttrycket fastnade hos mig och som ledare är det viktigt att tänka på, både för egen del och för sina
medarbetares. Det som för oss framåt är ofta inte de stora kliven, utan de många små stegen i riktning mot målet. Och precis som på en längre havskappsegling gäller det att hushålla med resurserna så att man inte bränner ut sig det första dygnet. Förr eller senare stöter man på utmaningar och då gäller det att man har energi kvar för att ta sig an dem.

Hur får du vardagen att gå ihop och hur fyller du på med energi och inspiration? Jag tror att det är viktigt att man som chef idag ser upp så att man inte bara blir reaktiv och låter sig styras av andras behov, utan att lyckas behålla initiativet och vara proaktiv. Och jag tycker att jag har hittat några knep som fungerar för mig. Jag har till exempel lagt in automatisk sortering på mejlen så att mejl från personer vars meddelanden jag verkligen inte vill missa lyser röda. Allt som är till mig för kännedom läggs i en särskild mapp. Då kan jag gå igenom dem i ett svep istället för av bli avbruten många gånger om dagen.

Jag har också färgkodat min kalender. Det ger mig en bra överblick över hur mina dagar ser ut. Är en eftermiddag grön – vet jag till exempel att jag har avsatt tid för enskilda samtal. Och är den blå – då har jag bokat in tid för att jobba hemifrån. De flesta av mina fredagar är blå. När jag jobbar hemifrån känner jag att det är jag som styr min tid och jag kan styra den till sådant som är viktigt, men kanske inte så bråttom. Och jag kan styra den till sådana arbetsuppgifter som ger mig energi.

Affärsutveckling är en sådan sak. Jag försöker alltid att läsa min arbetsbeskrivning på ett sådant sätt att någon form av affärsutveckling ingår, för det tycker jag är kul och då känner jag att jag får lika mycket energi som arbetet tar. Eftersom jag är en morgonmänniska försöker jag styra mina dagar så att de viktigaste arbetsuppgifterna ligger tidigt på dagen. Att ha kreativitetsmöten med mig på sen eftermiddag är verkligen slöseri med tid. Jag kommer ofta till kontoret vid 6.30 på morgonen. Då är jag kreativ och då är det jag som styr min tid.

Det är också viktigt att få intryck utifrån. Jag är med i Ruter Dam och mentor i nätverket Womentor och det ger mig väldigt mycket energi.  Eftersom jag är på jobbet tidigt så har jag tid på kvällarna att mysa med familjen och sticka ut på en joggingrunda. Och på helgerna blir det mycket segling.