Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

I en departementspromemoria utgiven i september i år presenteras förslag till åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Promemorian föreslår bl.a. att det ska införas en sanktionerad skyldighet för arbetsgivare att på begäran av Migrationsverket lämna skriftlig information om anställningsvillkoren som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Enligt förslaget ska […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan