Arbetsrätt med Vinge: nyheter på arbetsmarknaden, juni 2014

Arbetstillstånd på fem dagar Svenska arbetsgivare som önskat anställa personer från länder utanför EU har under de senaste åren tvingats förhålla sig till Migrationsverkets långa väntetider för beslut om arbetstillstånd. Sedan en tid tillbaka kan dock arbetsgivare som är certifierade av Migrationsverket och som lämnar in kompletta arbetstillståndsansökningar erhålla beslut inom fem arbetsdagar. Vinge är […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan