Arbetsmiljöverkets förslag om sanktionsavgifter på remiss

Propositionen antogs av riksdagen i juni i år och lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014. Ändringarna innebär bl.a. att Arbetsmiljöverkets bemyndigande att meddela straffsanktionerade bestämmelser i föreskrifter till största del försvinner och ersätts med bemyndigande att meddela avgiftssanktionerade bestämmelser. Arbetsmiljöverket har därför under hösten lämnat förslag till ändringar i sina föreskrifter och allmänna […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan