Anställda tillfrågas inte om deras feedback

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Att lyssna på kundernas feedback har blivit en självklarhet i de flesta verksamheter. Men att även be om sina medarbetares synpunkter och feedback är helt avgörande för att utveckla verksamheten inklusive utbildningsinsatser, arbetsmiljö, ledarskap mm. Av denna anledning är det något oroande resultat som Sabas studie från 2016 visar, nämligen att en majoritet av de […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan