Annika Steiber: ”Silicon Valley-modellen är bättre anpassad till en komplex värld”

annika_steiber mellan

Nya bolag som Google, Facebook och LinkedIn leder sina verksamheter på ett sätt som påtagligt skiljer sig från traditionella företag. En ny managementmodell har vuxit fram som är bättre anpassad efter dagens snabbföränderliga, komplexa och osäkra värld. Det säger Annika Steiber som tillsammans med en forskarkollega har studerat Google och de andra heta bolagen från […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan