Anmälningsskyldighet vid utstationering

I april månads nyhetsbrev skrev vi om det förslag som regeringen lagt fram om anmälningsskyldighet för företag som utstationerar arbetstagare till Sverige. Förslaget trädde i kraft den 1 juli 2013 och återfinns i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare. I korthet innebär anmälningsskyldigheten att en utstationering som väntas pågå i mer än fem dagar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan