Andra värderingar styr en ny generation organisationer

Solution

Vi befinner oss just nu mitt i ett skifte i hur vi ser på organisationer och deras existensberättigande. Varför finns organisationen till? Tidare har det varit relativt lätt att svara på den frågan. Det har handlat om saker som att producera, vara effektiva och lönsamma. Ytterst har det handlat om att tillgodose ägarnas intresse. Effektivitet […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan