Aktuell utmaning på Scania: Kommunicera för att skapa ett effektivt samarbete

Kjell Ehn

Du har många års erfarenhet som chef på Scania. Är det någonting speciellt som du tycker är en utmaning i chefsrollen? – Som chef ser jag det som en av mina stora utmaningar att skapa ett effektivt och gynnsamt samarbete i organisationen, så att vi alla arbetar mot samma mål, går i takt och inte […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan